Vi är ett assistans-företag som anordnar personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktions-nedsättning.

Anette Hellgren
Jens Axdorph

Senaste från Facebook

Chans att få gratisbiljetter!! Nästa vecka den 22:a Mars har föreningen "Framtida Utan Hinder" en föreläsning kl 18:00 på Lokomotivet i Eskilstuna. Dom 2 som föreläser är Pär Johansson (Grundare av Glada Huddik-teatern) och Magnus "Zorro" Zetterström (Årets ambassadör i Eskilstuna och speedwaystjärna) Föreningen är helt ideell och bygger på att kunna hjälpa människor med en funktionsnedsättning.

Du är värd kvalitet i din assistans!

Vi har tid, engagemang och möjligheter att skapa den assistans du vill ha!
“Nu är Framtida Assistans anordnare och allting fungerar mycket tillfredsställande. Samarbetet mellan assistenter, ledning, den boende och anhöriga är mycket bra, alla blir vi hörda.

Godman