Vi är ett assistans-företag som anordnar personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktions-nedsättning.

Hagi Mohamoud
Anita Nygren

Senaste från Facebook

Det var ett klokt beslut. Regeringen fryser 2-årsomprövningarna, återställer rätten till jour o beredskap samt förtydligar info-skyldighet så att kommunen kontaktar en person som förlorar assistansen. Lagändringarna förväntas komma inom kort. Försiktig optimism!

Du är värd kvalitet i din assistans!

Vi har tid, engagemang och möjligheter att skapa den assistans du vill ha!
“Nu är Framtida Assistans anordnare och allting fungerar mycket tillfredsställande. Samarbetet mellan assistenter, ledning, den boende och anhöriga är mycket bra, alla blir vi hörda.

Godman