För att vara berättigad till personlig assistans skall man tillhöra en så kallad personkrets

Det finns tre stycken personkretsar som i lagen preciseras enligt följande beskrivning:

Personkrets 1: utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2: betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3: andra varaktiga fysiska och bestående eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Rätten till personlig assistans regleras i Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS är en rättighetslag vilket betyder att du måste uppfylla ovan nämnda krav för att få assistans. För att vara berättigad till personlig assistans enligt LSS behöver funktionsnedsättningen innebära att du behöver ha hjälp med något eller några av de fem så kallade grundläggande behoven:

Grundläggande behov


  • Personlig hygien. Det kan vara att duscha och/eller gå på toaletten mm.

  • Måltider. Att behöva hjälp med att få i sig mat eller dryck är ett grundläggande behov.

  • På- och avklädning. Att behöva hjälp för att få på eller av sig kläderna.

  • Kommunikation. Att behöva hjälp för att kommunicera med andra i sin omgivning är en anledning att få assistans.

  • Annan hjälp som förutsätter att man har ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Till exempel tillsyn som kan behövas när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.