Det är kommunen eller försäkringskassan som gör en bedömning

Det är kommunen eller försäkringskassan som gör en bedömning om man har rätt till assistans samt bedömer hur stort behovet av assistans är. Beroende av den tid för assistans som du blir berättigad till är det försäkringskassan eller kommunen som hanterar ärendet. Handlar det om mer omfattande behov av assistans överstigande 20 timmar grundläggande behov per vecka tar försäkringskassan beslutet och är behovet av personlig assistans 20 timmar eller mindre per vecka är det kommunen som gör bedömningen. Vill du ha hjälp med att göra ansökan, kontakta oss så hjälper vi dig. Du förbinder dig inte till något om du bara vill ha hjälp med ansökan. 

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att göra ansökan, kontakta oss så hjälper vi dig. Du förbinder dig inte till något om du bara vill ha hjälp med ansökan.