Det är enkelt för dig att välja rätt assistent

Du berättar för oss hur du vill ha din personliga assistans och vi sköter kontakten med kommunen och försäkringskassan. Vi tar hand om rekryteringen av din assistent och du får vara med och påverka nyrekrytering i den mån du önskar. Vi tar fullt arbetsgivaransvar. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig. 
  • Vi upprättar en assistansbudget tillsammans med dig. Du har fullt inflytande över din assistansersättning.

  • Vi har den övergripande kontrollen att du inte förbrukar fler timmar och/eller assistansmedel än vad ditt beslut och din assistansekonomi tillåter.

  • Via vårt webbaserade schemaprogram, AiAi, får du en enkel överblick av antalet förbrukade respektive kvarstående timmar.

  • Vår ekonomiassistent sköter den ekonomiska administrationen kring din assistans, te.x bokföring, fakturering, utbetalningar m.m.

  • Vi kontrollerar din assistansersättning varje månad och påtalar och korrigerar eventuella felaktigheter till försäkringskassan eller kommunen.

  • Vi sköter utbetalningar som är kopplade till din assistans.

  • Vi sköter den löpande rapporteringen till myndigheter och gör avräkningar vid avräkningsperioderna.

  • Vi ger dig ekonomisk rådgivning exempelvis planering, upprättandet av tillfälliga budgetar, en resebudget samt bistå dig i fördelningen av din assistansersättningen utifrån försäkringskassans direktiv.
Vi gör din personliga assistans enkel

Framtida är framtiden

"Framtida ska vara en förebild i branschen, skapa resultat, visa positiv attityd, ge mervärde till våra kunder baserat på tydligt ledarskap, vara innovativt på marknaden och skapa glädje för våra medarbetare genom att ta ansvar."