När du bestämt dig för att Framtida Assistans ska få vara din assistent i vardagen

Då startar ett långsiktigt samarbete. Vi tror att kontinuitet är lika viktigt för dig som för din assistent. Förtroende och trygghet bygger en kontinuitet som gör att du trivs i din vardag med din assistent. Nöjd personal med bra anställningsvillkor är grunden för kontinuitet, trygghet och kvalitet i din personliga assistans.

Det är viktigt för oss att veta om du har önskemål om förbättringar i assistansen eller hos assistenten. Vi önskar att få assistera dig under en lång tid, därför vill vi veta vad du tycker. En öppen dialog mellan oss är en grundsten för att kontinuiteten, enkelheten och tryggheten ska bli verklighet.

Våra grundstenar

  • Förebild
  • Resultat
  • Attityd
  • Mervärde
  • Tydlighet
  • Innovativt
  • gläDje
  • Ansvar